Avant-garde legend, singer and violinist Iva Bittová speaks exclusively with LingoStar

Avant-garde legend, singer and violinist Iva Bittová speaks exclusively with LingoStar

“I like to peek into an artist’s soul,” says Iva Bittová with a smile. She knows what she is talking about; her show is precisely about that kind of gazing. In early February, famous Czech singer Iva Bittová brought her art of vocals and violin to the PuSh festival (http://pushfestival.ca) in Vancouver. The festival is organized by Music on Main (www.musiconmain.ca), who in recent years have showcased talented musicians from all over the world. They organize intimate concerts at local music clubs and in turn, elevate and enhance our collective musical palette. The company’s artistic director, David Pay, carefully and skillfully chooses world-class performers. On behalf of LingoStar and the Czech and Slovak Association in Vancouver, we are very pleased to present this interview with Iva Bittová, which took place just before her amazing performance at the Fox Cabaret Club on Main Street. Photo by Jan Gates An intuitive artist showcases her originality Iva is a peaceful and well-balanced woman who radiates enormous strength and femininity. She is modest and pleasant without any pretence or artificiality. There is no doubt that she belongs amongst the biggest names in the Czech and Slovak music scene. She has performed thousands of concerts, recorded many albums, and starred in a number of movies. She has fans in the Netherlands, Japan, USA, Canada and many other countries around the world. On stage she has a gift for presenting herself in a true and genuine way. This requires a lot of hard work, renunciation and dedication to music. The Czech nation is very lucky to have Iva Bittova, not only for her singing and...
An interview in the Czech language: Avantgardní legenda, zpěvačka a houslistka Iva Bittová exklusivně pro Zpravodaj a LingoStar

An interview in the Czech language: Avantgardní legenda, zpěvačka a houslistka Iva Bittová exklusivně pro Zpravodaj a LingoStar

„Ráda nahlížím do umělcovy duše“, usmívá se Iva Bittová. Ví, o čem mluví, její koncert je právě o takovém nahlížení. Na začátku února do Vancouveru zavítala slavná česká zpěvačka Iva Bittová. Představila své hudební umění zpěvem a hrou na housle v rámci festivalu PuSh (http://pushfestival.ca). Tento festival je organizovaný společností Music on Main (www.musiconmain.ca), která již několik let zve do Vancouveru talentované umělce z celého světa, provozuje koncerty v intimním prostředí příjemných klubů a zvyšuje hudební zážitek a obzor na vancouverské scéně. Její umělecký ředitel David Pay si pečlivě a zkušeně vybírá účinkující umělce. Za Českou a slovenskou Asociaci ve Vancouveru jsme byli velice potěšeni, že paní Bittová přijala naši nabídku o rozhovor. Pro česko-slovenský časopis Zpravodaj jsme paní Ivu zpovídali v klubu Fox Cabaret na Main street, kde se poté konal i vydařený koncert.  Foto Jan Gates Intuitivní umělkyně vyniká originalitou Paní Iva je klidná a vyrovnaná žena, která má obrovskou sílu a ženskost. Působí skromně a mile, bez přetvářky či strojenosti. Bezpochyby patří mezi velká jména české a slovenské hudební scény. Na kontě má tisíce úspěšných koncertů, desek a několik filmových rolí. Obdivují ji posluchači v Nizozemsku, Japonsku, USA, Kanadě a mnoha dalších státech. Na jevišti má dar být svá a přirozeně to ukazovat světu. Zaslouží si za to náš obdiv, jelikož je za tím spousta dřiny, odříkání a odevzdání se hudbě. Jako národ máme obrovské štěstí, že mezi sebou Ivu Bittovou máme, nejen proto, že je zpěvačka a houslistka, ale také velice uvědomělá žena, která si šla za svým osobním životním cílem a našla víru v sama sebe. Síla takového člověka není jen v talentu. Je to v nalezení svého životního poslání, osobního cíle a v lásce k umění. Je to o naslouchání...
Painter Jan Kasparec in an interview with LingoStar

Painter Jan Kasparec in an interview with LingoStar

Jan Kasparec Painter in Vancouver Dear readers, We are launching a new series of interviews with interesting Czech and Slovak people living in Vancouver, BC, Canada. We would like to introduce you to people who inspire and teach us to open up to new horizons, and share their experiences about life in Vancouver, BC, Canada. Please welcome our first guest, Jan Kasparec (35), a young and talented painter who works in the Commercial Drive area in Vancouver. His colourful art showcases a spiritual world of fantasy inspired by nature. Jan himself radiates peace, harmony and happiness from the inside out, and this is projected through the bright stars in his blue eyes. Plus, ladies, he is very sexy. What are the three main reasons you paint? What are you inspired by? When I first took on painting professionally, I was very driven and honest, but I was trying to paint images that would sell. I quit my day job because I felt that I had been only fulfilling someone else’s capitalist dream, but I worried about how to survive as a painter. Nevertheless, my reasons for painting have since changed dramatically. Last summer I experienced an inner transformation that has altered my approach towards life, my expectations and desires. I no longer wish to be a rich and famous artist. I wish to paint to feel joy and to create joy for others. I wish to awaken people through my art. Painting has given me so much, I am so thankful for each new day before I go to sleep. Painting has opened up doors to a present moment....
An interview with Jan Kašparec in the Czech language: Rozhovor s Janem Kašparem, malířem ve Vancouveru

An interview with Jan Kašparec in the Czech language: Rozhovor s Janem Kašparem, malířem ve Vancouveru

Jan Kašparec malíř ve Vancouveru       Vážení čtenáři, na těchto stránkách bychom rádi odstartovali sérii rozhovorů se zajímavými Čechy a Slováky žijícími ve Vancouveru. Rádi bychom vám představili osobnosti, které nás mohou inspirovat, učit novým poznatkům, a třeba i ukázat, jak je jejich životní cesta ve Vancouveru utváří. Naším prvním hostem je Jan Kašparec, nadaný mladý malíř (35), který žije a tvoří blízko Commercial Drive. Jeho dílo okouzluje svou barvitostí, spoustou fantazie, z obrazů dýchá viditelná inspirace v duchovním světě a přírodě. Navíc Honza působí velice přirozeně, uvolněně, s radostným pohledem na svět a jiskřičkami v očích. Prostě nitěrně šťastný člověk. A dámy, ještě navíc je sexy. Jaké jsou tři hlavní důvody, proč maluješ? Co tě inspiruje? Když jsem začal malovat profesionálně, maloval jsem poctivě a zapáleně, ale snažil jsem se prorazit a maloval věci, které se prodají. Když jsem se rozhodl přestat chodit do běžné práce a budovat kapitalistický sen někoho jiného, do malování se mi vloudila starost přežít. Ovšem moje důvody pro malování se dramaticky změnily v nedávné době. Letos v létě jsem prožil vnitřní proměnu, která změnila můj přístup k životu, očekávání a touhy. Už nechci být slavný a bohatý umělec. Chci malovat pro radost vlastní a pro radost ostatních. Chci lidi probouzet skrze své obrazy. Malování mi dalo tolik, že denně před spaním děkuji za každý den. Malování mi otevřelo dveře do přítomného okamžiku. Malování mě naučilo trpělivosti, vytrvalosti, odvaze a víře. Co se týče inspirace – té je všude přehršel. Žijeme v překrásném, leč umírajícím světě. Inspirace pro mě znamená napojení na zdroj a sílu, která vytváří život v každém okamžiku. Ve Vesmíru žádný problém neexistuje,...